Vracaja sa dom

Hradišťan

Vracaja sa dom od Betléma do Vsetína 
Nésl sem sa jak ta laňka, nésl sem sa jak ta laňka 
Potrefená 
A že bylo v tom Betlémě živo velice 
voněl jsem jak marijánek od slivovice 

Vracaja sa dom znavený a šťastný velmi 
Tož jsem sebů od radosti, od velkej božskej milosti
Praštil k zemi 

Ležím, přemítám, najednú je u mňa žena 
A nevěří že sa vracám a nevěří že sa vracám 
Od Betléma 
A že bylo v tom Betlémě živo velice 
A že nás tam Josef nutil do slivovice 

Ja ženy ženy, nic na Betlém nevěřijú 
A když dojdú na pútníčka a když dojdú na pútníčka
hned ho zbijú 
Tož byl u nás na Štědrý den Betlém hotový 
Eště dneskaj nedoslýchám na obě nohy


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz