Jeden dům pro tři syny

Matuška Waldemar

   C        
1. Ruce jako led opustil jsi svět 
    G7
  tak tiše jak jsi žil 
    C
  a pohřeb nemít po neděli 
  snad by ve vsi nevěděli, 
  C
  že jsi vůbec byl.
  
    F
  A přesto jako jiný 
  chtěľs konat velké činy 
   C
  plán v tobě stokrát zrál,
              G7
  však tys byl v jádru všední chlap,
           C
  no a tím zůstal`s dál.
   
         G7         
R: Jen jeden dům svým synům dal`s 
            C 
  lán nepřidal`s jen bláto.
  Jen jeden dům třem synům dát 
  G7       C
  málo je snad, ó táto.

2. A tak jeden syn si 
  sehnal džob až v městě L.
  možná kromě své velké 
  chuti pít, sto plánů měl.
  
  I on by asi vykonal velkou věc 
  a hrdinou se stal,
  jenže zemřel dřív, 
  byl v jádru všední chlap,
  no a tím zůstal dál.

R: Jen jeden dům svým synům dal`s...

3. Druhý ze tří synů tvých 
  usadil se prý až někde v zámoří,
  ale špatně, jak se povídá, 
  snášel hlad a příkoří.
  
  Měl kuráž nuže, dospěl i v muže 
  a byl by málem hrdinou se stal, 
  zemřel ale dřív, 
  než proslavil se činem,
  obyčejným chlápkem zůstal dál.

R: Jen jeden dům svým synům dal`s...

4. Poslední z tvých synů 
  zůstal v domě tvém sil a sklízel dál.
  měl ženu a tři děti 
  a výdajů měl víc nežli vůbec bral.
  
  On dřel a žil jak mnich, 
  v očích synků svých 
  hrdinou byl by rád, 
  neklel co byl živ, jenže zestár dřív,
  nežli moh se velkým stát.

5. A tak ptám se tě, táto, 
  proč jsi myslel pouze na to 
  co svým synům dát. 
  
  Proč neřek jsi jim radši, 
  že v životě se stači 
  krom práce jenom málo vykonat.
  
  A muž jak má žít, že dá se těžko zvážit
  jen podle toho má-li o groš víc
  a co je vlastně hrdinství 
  a kdy je z chlapa chlap –
  ó tos měl jim říct.


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz