Písnička z mládí

Matuška Waldemar

Když tu písničku z mládí si zazpívám,
celý svět je jak den májový,
v duchu tím známým údolím chodívám,
vidím háj, domek i sad třešňový.

Slunce zvolna se k západu sklání
a já toulám se tou krásou sám.
Voní lípy ze vzdálených strání
a já toužím se vrátit zas k nám.

Když tu písničku z mládí si zazpívám,
prostý kout země zkrášní mi v ráj.
Radost mám a dál s úsměvem vzpomínám
na své mládí a na svůj rodný kraj,
na své mládí a na svůj rodný kraj.
Zdroj: http://zpevnik.wz.cz