Třistapětašedesátkrát

Matuška Waldemar

Den co den má ten můj kalendář,
den co den má zcela novou tvář,
Třistapětašedesátkrát vím,
že den co den slunce objevím.

Slunce je v pozdravu, 
slunce je v hnízdě kosím,
sluneční soustavu
já v sobě denně nosím,
proto se usmívám, 
den co den v sobě slunce mám.

Třistapětašedesátkrát rok
dnes a denně mění ten svůj krok.
Třistapětašedesáte dní
náladu mám, ta se nemění.

Třistapětašedesátkrát,
třistapětašedesátkrát já vám zářím.

Zpívám stále, zpívám celý rok,
třistapětašedesáte slok,
dalekohled ani mikroskop
netřeba mít, stačí jenom chtít,
a v slunci třistapětašedesátkrát 
rád budu se hřát.

Třistapětašedesátkrát rok...

Třistapětašedesátkrát...

Zpívám stále, zpívám celý rok...


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz