Tulipán

Matuška Waldemar

Přišel mi k svátku gratulovat Olda
a přinesl mi žlutý tulipán
a pěknou reprodukci od Marolda,
je na ní vidět bitva u Lipan. 

Pověsil jsem si bitvu do pokoje
a tulipán jsem pod ní postavil.
Jó, umění a kytky, to je moje!
Pak jsem to s Oldou všechno oslavil. 

Proč nechal jsem tulipán pod obrazem, proč ?
Proč jsem ho radši nepostavil na zem, proč ?!
Když výstřel padne, voják se kácí,
tulipán vadne, barva se ztrácí,
i kytka pozná, že bitva hrozná životu nesvědčí.

A proto tvrdím, že když kvůli pánům
se začnou lidi mezi sebou prát,
neprospívá to vůbec tulipánům
a, nezlobte se, já mám kytky rád.


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz