Myšlenka

Visací zámek

Já jistou výřeč
Přece míti
A ta ve mně
Sem a tam se mlíti
Však povětšinou povětšinou
Povětšinou němý býti
Neboť kde ucho nastražiti
Tam ani ústa nemluviti
Jen jísti kouřiti a píti

Mě mraziti
A mně ruce se třásti
Mně v uši zvoniti 
A mně v hlava
Choditi do kola myšlenka jediná
Myšlenka jediná
Myšlenka jediná kterou já neuměti
Napsati ani vysloviti
Ale ona býti tady a býti můj nepřítel


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz