Liebeslied

Ryvola Wabi

Má píseň Ti s hvězdami z vlasů stýká
mnohokrát ji slyšel starý camp
cár mračen se měsíce nedotýká
v údolí kde domovem je tramp

Můj tábor je ve stínu lesa a měsíc
se konečně za mraky skryl
já vím, děvče mé, že Tvé oči září
pro toho, kdo srdce Tvé dobyl



Zdroj: http://zpevnik.wz.cz