Slyšte, slyšte, pastuškové

- Vánoční koledy

Slyšte, slyšte, pastuškové,
jaké znějí zpěvy nové
v této noční hodině
u betlémské krajině.

Andělé se tam zjevují,
slávu a čest prozpěvují,
pacholátku zkroušeně,
jež si hoví na seně.

Dětátko, je syn Boží,
nemá pozemského zboží.
Tak zde leží maličký,
synek chudé matičky.  

A tam od východu z dáli,
pospíchají moudří králi,
aby vzdali chválu, čest,
tomu jenž Pán králů jest.

I my jdeme k chudé stáji,
ta dnes podobá se ráji,
zpěv andělský odtud zní,
sám syn Boží bydlí v ní.


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz