Chtíc, aby spal

- Vánoční koledy

  D   D7  G    D7 G   Ami D7 G
1. Chtíc, aby spal, tak zpívala, synáčkovi,
  D   D7 G  D7 G  Ami D7 G
  matka, jež ponocovala, miláčkovi:
     D  G D G Emi D Emi  A7 D 
  Spi, nebes dítě milostné, Pán jsi a Bůh,
  G   D   G D C   D  Ami D7  G
  přeje ti v lásce celý ráj, pozemský luh.

2. Dřímej, to matky žádost je, holubičko,
  v tobě se duše raduje, ó, perličko!
  Nebesa chválu pějí tvou, slávu a čest,
  velebí tebe každý tvor, tisíce hvěz.

3. Ó lilie, ó fialko, ó růže má,
  dřímej, má sladká útěcho, zahrádko má!
  Labuti má a loutno má, slavíčku můj,
  dřímej, má harfo líbezná, synáčku můj!

4. Miláčku, spi a zmlkněte andělové,
  před Bohem se mnou klekněte, národové!
  Sestoupil v pravdě boží syn na naši zem,
  přinesl spásu, pokoj svůj národům všem.


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz