Nesem vám noviny

- Vánoční koledy

  C   F  C  F  C   G7 C
1. Nesem vám noviny, poslouchejte,
  C    F  C  F  C   G7 C
  z betlémské krajiny, pozor dejte.
  C          G7 
  Slyšte je pilně a neomylně, 
  C          G7
  slyšte je pilně a neomylně,
  C  G7 C
  rozjímejte.

2. K němužto andělé z nebe přišli,
  i také pastýři jsou se sešli,
  jeho vítali, jeho chválili,
  jeho vítali, jeho chválili,
  dary nesli.
 
3. Andělé v oblacích prozpěvujú
  narození Páně ohlašujú;
  že jest narozen, v jeslích položen,
  že jest narozen, v jeslích položen
  oznamují.
  


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz