Eldorádo

Matuška Waldemar

  Ami    G     Ami     G    Ami
1. V dálných dálkách zámoří, ční prý zlaté pohoří,
     C     D   F   C     G-E
  příchozího pohostí, nádherou a hojností.
  
2. Dík těm svůdným pověstím, zástupy šly za štěstím,
  chátra i ti bohatí s vírou, že se vyplatí...

  Ami       G     C   D     G-E
R: Jít a hledat Eldorádo, zbavené vší bídy člověčí,
  Ami       G      C   D     Emi
  jít a hledat Eldorádo, kde je láska, mír a bezpečí.

3. Báchorce té uvěří, dávno už jen někteří,
  spíš než zlatonosný štít, nám dnes rozum káže jít.

 R: Jít a hledat Eldorádo, zbavené vší bídy člověčí,
  jít a hledat Eldorádo, kde je láska, mír a bezpečí.

   Ami
Rec: Protože my už dávno víme, že nad zlato a bohatství
            G            C 
   je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorádo není kdesi
              D
   v dálce, ale docela blízko v našich srdcích
       G    E          Ami
   a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda
        G          C
   pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na
       D         Emi
   něj je naše přirozená povinnost.

R: Jít a hledat Eldorádo...Zdroj: http://zpevnik.wz.cz