Danga

Tiken Jah Fakoly

Dangalé
Worobaga Danga lé
N'ko nabikô
Alima boni
Nika wikérifa warila
Até na touira
An aténa touira
Alinika mobilisan
Até na touira
Alini ka villa lô
N'gatena touira
An aténa touira
N'den néguita bi sini nimanita
N' den néguita bi sini nimanita
N'ko n'den néguita bi sini nimanita
Ika mi yé ina wolé gninila

An aténa touira

Dangalé
Worobaga Danga lé
N'ko nabiko
Alima boni
Nika wikérifa warila
Até na touira
An aténa touira
Alini ka villa lô
Aténa touira
An aténa touira
Alini ka avion san
Aténa touira
An aténa touira
N'den néguita bi sini manita
N'fa gonétabi sini wébilita
N'go n' den nigui ta bi sini nima néta
Ika miyé ina wolé gninila

Danga magui
Danga tito
Bamousso Danga magni
Walayé Danga magni
Walayé Danga tito
Danga magui
Danga tito

Worobago Danga magui
Walayé Danga tito

An aténa touira
Alini ka bateau san
Alini ka villa lô
Alini ka mobilisan
Missiri lô dounougnan yôrô béla
Alini ka dounougnan bésson
Eglisi lô dounougnan yôrô béla
Missiri lô dounougnan yôrô béla
Alini ka dounougnan bésson
Alini ka chateau lô
Ka avion san
Ka missiri lô
Alinika sarako bô
Ka dougnougnan môgô bésson
Alini ka villa lô
Alinika dounougnan bésson
Ka missiri lôooo
Ka sarako bô
Ka avion san
Dounougnan bésson


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz