Sláva

Druhá tráva

  E         E
1. Pod kůrou věků se kryjí
        A   A/G# A/F#
  a třesou se hrůzou
  E       E  lidi a zvířata s kyji
        A   A/G# A/F#
  a s jedinou múzou
   D     D/C#  se soukromým uměním
  D/H          E   E
  hlídat si svou vlastní pleš
  D     D/C#
  soukromým uměním
  D/H         G  H
  nechodit kam vlastně jdeš

  E    A
R: Želvám i ptákům
  E
  Sláva
  E    A  matkám i vandrákům
  E
  Sláva
  A   D  myším i drakům
  A
  Sláva
  E    A  zleva i zprava
  E       H  všem králům a pěšákům

2. Mají svůj koutek a čekají  na lepší časy  na slunce na místo na kraji
  na vlnitý vlasy  jsou skromní a laskaví
  pláčou a vyjdou ti vstříc
  skromní a laskaví akorát že nejsou nic

R:Zdroj: http://zpevnik.wz.cz