Španělský nebe

Druhá tráva

  Ami   C    G     C     G    D
1. Hm, La buena borrasca, ta bouře tak podobná hoře,
  Ami C    G      C    G    D
  jako ohnivá láska, jako palčivý krystalky moře,
  Ami D     G   C    G    D
  a pláže jsou smutný, nad nima oblaka žalu
  Ami C   G    D         G
  jak černý kutny v bílých zdech Escorialu.
2. Jako ze starejch mýtú a v oddaným stínu mý růže
  jsou tvý triumfy ryzího citu na břiše jinýho muže,
  i já mám víteznej pocit, když křičím svý opilý teze,
  že od dnešní noci mám rád ženský jen od Velasqueze.
  C     G  D  C     G  D
R: Tohle je spirála zpod kola štěstěny,
    C    G   D C   G   D  C   G   D
  v kterým jsi vyhrála polibek od ženy, polibek od ženy.
3. Polibek stoletý matky, když lampa už zhasla a zle je,
  něco, co nejde vzít zpátky a z ukrutný dálky se směje
  zpod poklice rudýho vína, kde stejne zas uvidím tebe,
  [: jak se nade mnou vzpínáš jak podzimní španělský nebe. :]Zdroj: http://zpevnik.wz.cz