Matikář - naučíme matematiku. Každého.

Náš Pán On je kráľov Kráľ (Espé)

Emi C G D Emi C G Ami Hmi Emi Náš Pán On je kráľov Kráľ, jeho trón, bude na veky stáť, On má všetku vládu a moc, náš Pán, On je kráľov Kráľ.