Matikář - naučíme matematiku. Každého.

Všemocný (Espé)

Hmi G A Dokonale svätý Hmi G A Víťaz bojov všetkých dní Hmi G A Si tak úžasný HmiG A Baránok víťazný Hmi A Hmi A Chválim všemocného Pána, On mi silu dáva, nádherný Hmi G A Dokonale svätý Hmi G A Víťaz bojov všetkých dní Hmi G A Si tak úžasný HmiG A Baránok víťazný Hmi A Hmi A Chválim všemocného Pána, On mi silu dáva, nádherný Hmi A Hmi A Chválim všemocného Pána, On mi silu dáva, nádherný