Binance

Putování noční (Heiden)

Leť má duše napříč zemí časy zjizvenou, leť má duše ve spěchu, než oči "dole" procitnou. Stékej duše po kapkách do očí smutku plných, stékej v proudech do keřů, kde tmavé rostou trny. Marně oči vzhlíží k nebi blankytu, marně slaná rosa zkrápí zem. Srdce táhne k dolů, ničí touhu po citu, černý povoz bloudí lidským snem. Piš má duše emoce v symbolech oghamových. Brouzdej duše v hodinách černých křídel vran. Odnes duše tělo mé do jiných světů - snových. Naskrz těly bez dechu, do všech světa stran.