Matikář - naučíme matematiku. Každého.
Betano.cz - nová česká sázková kancelář

Putování noční (Heiden)

Leť má duše napříč zemí časy zjizvenou, leť má duše ve spěchu, než oči "dole" procitnou. Stékej duše po kapkách do očí smutku plných, stékej v proudech do keřů, kde tmavé rostou trny. Marně oči vzhlíží k nebi blankytu, marně slaná rosa zkrápí zem. Srdce táhne k dolů, ničí touhu po citu, černý povoz bloudí lidským snem. Piš má duše emoce v symbolech oghamových. Brouzdej duše v hodinách černých křídel vran. Odnes duše tělo mé do jiných světů - snových. Naskrz těly bez dechu, do všech světa stran.