Binance

Za císaře pána (Ostatní)

Za Císaře Pána Za Císaře Pána, a jeho rodinu, museli jsme vybojovat Hercegovinu. Hercegovina, lautr rovina, tu musela vybojovat infanteria. Infanteria, to je chlouba má, ta musela bojovat za Císaře Pána. Támhle po stráni, schnellzug uhání, a v něm seděj zatracený mohamedáni. Mohamedáni, lautr pohani, kalhoty maj roztrhaný plivaj do dlaní. Tyhle Turkyně, tlustý jak svině, Císař Pán je nerad vidí ve svý rodině.