Binance

Opusceny banik z Wilk-Barroch (Baran Jozef)

Emi H7 Emi 1. Moja žena v starym kraju a ja tu, Emi7 Emi hledam sebe v Americe robotu, G Ami našol ja ju u Wilk-Barroch u majnoch, Emi H7 Emi len keby mi mily Panboh dopomoh. 2. Každe rano ja še mušim hajsovac, štyri kary na šichtu naladovac, ohlednem še tristo razy v hodzine, či me uhli a bi rak nezabije. 3. A jak prišla jedenasta hodzina, už moj majner še do domu odbira, už ja nemam vo vtej majne nikoho, len mileho Panaboha sameho. 4. Ach, Bože moj, dopomož mi dotobic a sčestlivo še do domu navracic ku tej mojej milej žene i dzecom, vyslyš žadosc v mojim šerdcu žalostnom.