Naposledy vložené
Binance
Nejčastěji prohlížené
Opomíjené

Jméno Růže (Strašlivá podívaná)

RECITATIV: Z moci úřadu Nejsvětější Inkvizice na vědomost dávám A za nade vší pochybnost prokázané vyhlašuji, Že tato žena jest čarodějnicí a nevěstkou Satanovou, Jak ostatně sama na právu útrpném doznala Proto smrtí upálením ze světa budiž sprovozena! Dmi B Dmi Já byla pyšná na svou tvář, Dmi B C A Na její krásu a tělo štíhlé B C Dmi Ami Však všemocná je lidská zášť, Dmi B Ami Dmi Závist a tělesný chtíč temné jsou vášně silné. Ten mladý mnich bezelstný byl, První láskou procitla srdce spící, Však boháč po mně zatoužil A proto,že jsem odmítla, mám skončit na hranici. REF: Dmi B C A Stín halí duši mou hranicí očistnou Dmi B A Nebesa otvíraj se milostí.. . Dmi C B C Nevím a nechci znát, proč ďábel dal mou tvář Ami Dmi B Ami Dmi Andělům na oltář, ač nejsem posedlá jím. Jsem mnich, žít bez žen slib jsem dal Pouze Bůh má právo na lásku mou Však jedinkrát jsem neodolal A ztratil právo na spásu pro krásu pomíjivou Jsem mnich, zaplatím za svůj hřích, Proč za mou slabost však trestáte jí, Vím, přiznala, že ďáblu patří, Však pod katovýma rukama jen kámen nepromluví. Stín halí duši mou,hranicí očistnou ..... UPALTE JI ! |: |: Dmi Ami Dmi: | Ami Dmi Ami Dmi B A :| |: Dmi Ami Dmi :| Dmi Ami Dmi