Binance

Blázon (Živé kvety)

Tam, kde začína tvoj hnev začína môj smiech Nič neprenikne slnkom do tvojich viet Kde pobehujú iba psy so somrákmi ja sledujem tvoj svet svet pod mrakmi A cítim smútok a prázdno a ľútosť až na dno Ó, áno, som blázon dávno sa liečim a viem čím Som blázon už dávno dúfam, že väčší než vy všetci Tam, kde končí tvoja moc začína môj spev nič neprenikne slnkom do tvojich dier Keď postupujú nocou tvoji vojaci ja cítim tanec kolibríka pri srdci a jeho túžbu, aj dobro a službu až za hrob Ó, áno, som blázon dávno sa liečim a viem čím Som blázon už dávno dúfam, že väčší než vy všetci Blázon, oho...