Matikář - naučíme matematiku. Každého.
Betano.cz - nová česká sázková kancelář

Návšteva u strýka (Vidiek)

D G C D D G D G Prvýkrát kúpili mi lístok a nebol ani drahý, len za dukát kúpili mi lístok na naše štátne dráhy. Vo vlaku stáť a vnímať celý svet a ľudí, to ma práve ťahá, preto som šiel na dlhú cestu, smer veľká Bratislava. Emi C D Navštíviť svojho strýka Emi C A nech si s ním potykám. D G D G Ako sa mám aj na iné sa pýtal a predstavil mi hostí, po večeri a pár litríkoch ostali len kosti keď toho už bolo dosť, domov som chcel ísť a dostal som aj dary, lenže sám ich naraz neodnesiem z veľkej Bratislavy. Emi C D Každý ma u nás víta, Emi C A som synovcom strýka. D G D G Neviem čím, tak čím sa mu odmením.