Matikář - naučíme matematiku. Každého.

Carský soud (Andrtová-Voňková Dagmar)

Dm Am Co tak šumíš zelená doubravo F Am že mně nedáš o tom přemejšleti F Am jak mně zejtra bude se staviti F Am H před soud strašlivý samotného cara Tu mne bude se car vyptávati pověziš mně ty jonáku ty selský synku s kým jsi krad a s kým jsi loupežil a mnoho-li při tobě bylo společníků Povím já ti pravoslavný care povím čistou a vzevrubnou pravdu že u mne bylo čtvero společníků první můj společník temná noc byla Druhý můj společník moje pravda třetí můj společník moje prostá mysl čtvrtý byl stín, který já nevrhal ten mého osudu zpřetrhal nitku Odpoví mi na to pravoslavný car dobře ty jonáku ty selský synku žes tak hezky krad a hezky vodpovidal za to já chci tebe podarovat Prostřed pole staveníčkem vysokým o dvou sloupech a jednom trámu