Za řehtej můj vraný koníčku (Lidové písně)

Za řehtej můj vraný koníčku, za řechtej vesele, jestli tě má milá uslyší, na mě si vzpomene, až ve vsi klekání odzvoní a lidé půjdou spát, zlíbám tě má drahá Mařenko, zlíbám tě na stokrát. Klekání dávno už zvonili, už bylo půl noci, ještě se Jeníček s Mařenkou drželi v náručí, že v lásce nikdo jim nebrání, milovat se mohou, [: koníček ve stáji za řechtal, zazvonil podkovou.:] Jen počkej má drahá Mařenko až pole doorám, vraného koníčka napojím, travičku nasekám, až ve vsi klekání odzvoní a lidé půjdou spát, zlíbám tě má drahá Mařenko, zlíbám tě na stokrát.