Naposledy vložené
Úniková místnost Vlaková loupež
Booking

Rezervujte si pobyt. Podpoříte zpěvník a sami dostanete $ 15.

Nejčastěji prohlížené
Opomíjené

Narodil se Kristus Pán (koledy)

C Ami D7 G C G D7 Ami7 D7 G G7 1. Narodil se Kristus Pán, ve - sel - me se, C F C G7 C F C G7 C z růže kvítek vykvet nám, ra - duj - me se ! C G7 C Dmi7 G7 Ami R. Z ži - vo - ta čis - té - ho, C G7 C Dmi G7 Ami z ro - du krá - lov - ské - ho C7 F C F C G7 C nám, nám na - ro - dil se. 2. Jenž prorokován jest, veselme se, ten na svět poslán jest, radujme se ! Z života čistého… 3. Člověčenství naše, veselme se, ráčil vzíti na ně, radujme se ! Z života čistého… 4. Goliáš obloupen, veselme se, člověk jest vykoupen, radujme se ! Z života čistého…