Naposledy vložené
Šifrovací hry na doma
Booking

Rezervujte si pobyt. Podpoříte zpěvník a sami dostanete $ 15.

Nejčastěji prohlížené
Opomíjené

Džber a kord (muzikály)

Dracula Šašku! Šašek Vítej, pane můj, buď zdráv. Jak dopadla tvá mise? Dracula Padlo osm tuctů hlav. Jo, většinou ty lysé. Šašek Říkalo se v kraji za mých mladých let: staří přednost mají, ale mládí vpřed! Dracula Plácáš, nemáš představu, zde vůbec nešlo o věk. Ten, kdo dnes přišel o hlavu, byl pouhopouhý... Šašek ...člověk! Dracula A v tom se právě pleteš! Padla jen chátra, veteš! Prostě jsem jen zrno, zrno zbavil plev! Šašek Ó, pane, to je jiná! Já už se bál, že tekla krev. Dracula Šašku! Jak pot či slina i krev je jen tekutina a proto vždycky poteče. Šašek Máš se nač těšit, člověče. Dracula Já vidím budoucnost tak jako na dlani. Z gruntu zem očistit, to je mé poslání. Dracula Svět je dnes přelidněn, hůř se mu to kroutí, plebs a kněz, ten i ten, samí darmožrouti. Mně můj džin vnuknul čin, čin, jak s tím zlem hnouti - Dracula a rytíři Mord! Kazisvět, lidský brak ujídá z tvé mísy. Nicka, skřet skončí tak, jak jen zaslouží si: sekne meč, skuč a breč, krysy ať si křísí Dracula a rytíři Lord! Šašek Můj obdiv za pár moudrých slov, jsi šlechtic, jak se sluší. Mesiáš i filozof se skrývají v tvé duši. Říkal jeden prelát, přítel rodinný, že kdo nemá co dělat, tvoří dějiny. Dracula Celkem vtipná narážka, však trošku jsi mě zranil. Můj přítel přišel o šaška, jenž příliš hloupě... Šašek Žvanil! Dracula Jak poučil jsem kněze, žvanivost má své meze! Těch tvých drzých řečí jsem už zkrátka syt. Šašek Odpusť mi, tady klečím, chtěl jsem tě pouze rozptýlit. Dracula Nestojím o tvou péči! Poděkuj mému meči, že tebe nechá naživu. Šašek Tvůj meč je hoden obdivu. Dracula Kuš! Ksakru, nezdržuj mě už! Spěchám ke své milované! Šašek I já jsem ji vždy miloval, můj pane. Ten jeho hnusně sprostý akt měl snad i stránku kladnou. Vždy rukou lotra, fakt, i jiní lotři padnou!