Matikář - naučíme matematiku. Každého.
Betano.cz - nová česká sázková kancelář

Svatá válka (Rudoarmějské písně)

Svatá válka Hudba: A. Alexandrov Slova: B. Lebedev-Kumač Již vstávej země ohromná, již vstávej vkrutý boj, jde cháska vrahů ničemná, ji rázně bít se stroj! refren: Ať svaté naše nadšení se vzdouvá jak vln proud! Svět válka naše přemění, jež má vždy svatou slout! Jak pólům v ničem společným vždy soupeřit je nám. Chcem vést lid ke dnům slunečným, chtí vládnout oni tmám. refren Hned rány naše zakusí, kdo týrat přišel nás, jich loupeživé pokusy a trýzně smetem v ráz. refren Jak vzlétnou hordy divoké nad krásnou naši zem, ty pláně rodné široké, my bránit všichni jdem. refren Nic chásku vrahů nečeká, než koule přímo v leb, ta trýznitele člověka hned sklátí v širou step. refren My rvát se budem ze všech sil, nám vůle v srdci plá, by v krátku vrahů zbaven byl Svaz náš, zem veliká. refren Již vstává země ohromná, již vstává v krutý boj, jde cháska vrahů ničemná, již rázně bít se stroj.