Příbuznej (Keks)

C G Ami Příbuz nej a blonďa tej, F Zapomněl z ase snídat, Ami F Večer bude l íp, G Bude z něj k ůže líná. Příbuznej a blonďatej, Ztratil ze svý bundy cvok A co má bejt, Lepší se zapomíná. C Ami A tak klidně v koutku s edí, F G C Hlavou klimbá s em a t am, Ami G C G C Odeše l je nom bůh ví ka m. Skousanej je příbuznej, Už zas má velkou žízeň. Až se na dno podívá, Bude přechytralej. Skousanej je příbuznej, Dá si ještě jeden lok, A co má bejt, Lepší se zapomíná. A tak klidně v koutku sedí, Hlavou klimbá sem a tam, Odešel jenom bůh ví kam. C G Up adlo to vž dycky málem, Ami F Ch odilo to t ímhle sálem, C G Ko lečko k roužil, Dmi G Sá m sebe pl oužil. C G S flaštičkou a s e spacákem, Ami F Kd ysi býval d obrým žákem, C G Ko lečko k roužil, Dmi G C Ka ždej zapomí ná. Příbuznej a blonďatej, Zapomněl zase snídat, Večer bude líp, Bude z něj kůže líná. Skousanej je příbuznej, Ztratil ze svý bundy cvok A co má bejt, Lepší se zapomíná. A tak klidně v koutku sedí, Hlavou klimbá sem a tam, Odešel jenom bůh ví kam. Upadlo to vždycky málem, Chodilo to tímhle sálem, Kolečko kroužil, Sám sebe ploužil. S flaštičkou a se spacákem, Kdysi býval dobrým žákem, Kolečko kroužil, Každej zapomíná. Upadlo to vždycky málem, Chodilo to tímhle sálem, Kolečko kroužil, Sám sebe ploužil. S flaštičkou a se spacákem, Kdysi býval dobrým žákem, Kolečko kroužil, Každej zapomíná.