Matikář - naučíme matematiku. Každého.
Betano.cz - nová česká sázková kancelář

Česká mše vánoční - Gloria (Vánoční koledy)

C G7 C Sláva budiž Bohu velikému, G7 pokoj lidu všemu pokornému, G7 C G7 C neb se narodil Spasitel, G7 C G7 C všeho světa Vykupitel. G7 C G7 C Vstaňte rychle pastýřové, srdce věrného, G7 C G7 C zanechte stád, pastuškové, srdce dobrého, G7 C pojďte k Betlému, městu svatému, Am G D7 G uvidíte tam světlo nebeské, C Am G D7 G Syna Božího v podobě lidské. D7 G D7 G To vám zde zvěstujem, nad tím se radujem. D7 G vstaňte rychle, běžte k Betlému, D7 G k Ježíšku dnes narozenému.