Matikář - naučíme matematiku. Každého.
Betano.cz - nová česká sázková kancelář

Zlomky (Žbirka Miroslav)

Ami Ami/E G Ami Ami/E G Poznám prvky zlúčeniny, kovy, soli, plyn Ami Ami/E G Emi G Ami študoval som vzorce vody, zásad, kyselín, Ami Ami/E G Ami Ami/E G valencie, hypotézy do zunova nia. Ami Ami/E G Emi G Ami Ale všetko toto sú len zlomky poznania. Moji dobrí profesori jak kus koláča učili ma: Slnko stojí, zem sa otáča, Galileo Galilei došiel uznania. Ale všetko toto sú len zlomky poznania. Miloval som Pythagora, Kanta, Sokrata, potom som si Senecu chcel zvoliť za brata Aurélia Augustína jeho Vyznania Ale toto všetko sú len zlomky poznania. Nalomí sa moje zdravie, mám v ňom trhlinu už mi chystá lekár dávku penicilínu rontgen, sondu, injekcie, ožarovania Ale toto všetko sú len zlomky poznania. Keď sa láska dotkne srdca, človek zakvíli Tu i tam aj moje cesty ženy skrížili vyhol som sa im, to bolo plaču, vzdychania Ale všetko toto sú len zlomky poznania. Láskala ma Parnas-hora, múzy volali, Schiller, Byron, Puškin, Ady spať i nedali Ach tie verše ! Koľké duše ony porania ! Ale všetko toto sú len zlomky poznania. Až dodnes som ako študent, bytosť úbohá rád by som ťa riešiť, život, ťažká úloha ! Zlomky, zlomky ! Spadla škola na mňa zletela Pomôžte nájsť spoločného menovateľa