Matikář - naučíme matematiku. Každého.

Naša vlasť (Podfuck)

C#mi A Všetci sme tu šťastní veľmi, H C#mi to ti poviem, fakt ver mi!, Všetci čo sa dobre majú, podplácajú, okrádajú, Politici sa prizerajú, vôbec si to nevšímajú, Tento štát je čierna diera, spravodlivosť už zomiera. C#mi H Ani veľká, ani malá. A C#mi taká ako má byť, Tak neviem prečo, sa mám za ňu hanbiť... ČSFR na dve časti, Česi a my vo svojej vlasti, Sme hrdý národ pod Tatrami, oddelený hranicami, V hokeji majstri sveta (2002), v skutočnosti hlad a bieda, Samostatní, ako vtáci, nezamestnaní a žhaví po práci.