Binance

Leove bozky (Karpina)

Nešťastný chýr letí svetom, odišiel náš velikán. Smutno je veľkým, smutno je deťom, zrazu je každý sám. Jeho veľkú, múdru tvár už nikdy nikto neuvidí a bozk tak vrúcny a nádherne vrelý už nikdy nikto neucíti. REF: Obočie krásne spojené, pod ním mužná široká hruď, na vás, Leonid Iľjič, ja neviem ó zabudnúť. Obočie krásne spojené, pod ním mužná široká hruď, na vaše bozky, Leo, ja neviem ó zabudnúť. Boli ste nám veľkým vzorom, boli ste náš ideál, boli ste ten, čo celý život vždy čestne pracoval. Ste stále v nás večne živý, sláva vám naveky! Vaše meno svetom letí aj na východ ďaleký. REF. Je to už dávno, čo odišiel Leonid Iľjič spomedzi nás. V našich srdciach však stále žije tento idol pracujúcich más. Nevyschne slza v našom oku, mal on hviezdu - znak na boku. Syna svojho sebou vzali keď Poniky rabovali. Uáá uáá uáá ááá! Úúúú úúúú u áááá! Obočie krásne spojené, pod ním mužná široká hruď, na vaše bozky, Leo, ja neviem ó zabudnúť.