Binance

Arizona (Filmové melodie)

D 1. Arizona, Arizona G D to je pravých mužů zóna, A7 karty šustí, kulky bzučí, D krávy cituplně bučí. G D Cítím se v té pohodě G A7 D jako ryba ve vodě. 2. Arizonských mužů plémě k ženám chová se tak jemně. Gentlemani ranou pěstí hrubiánů mravy pěstí. Ve znamení pokroku střílí rovnou od boku .... Pif, paf