Binance

Jednoho dne se vrátíš (Den se v růži skryl) (Filmové melodie)

z filmu Tenkrát na západě A D Den se v růži skryl a z růže vůní hřál, E A tím jsi dlouho žil a kráse přísahal D Mám už v tváři smích, to léta můžou být, E A s prázdnem slůvek tvých chci znova písní znít C#mi F#mi A To víš, že zůstanou, D A jak loukám tváře kvést F#mi C#mi Dál v knihách všech zázraků D E A mou písní zníš Adál C#mi F#mi A To víš,že půjdem k nám, D A jak cestám zbývá jít F#mi C#mi Též dveřím co zývají D E A jak náruč toužení, D E A já dlaň tvou stále znám C#mi F#mi A To víš sny zůstanou, D A a možná může nás hřát F#mi C#mi zas dál pár slůvek tvých, D E A když poznáš stůl a nůž F#mi C#mi když s příliš krásnou lží se loučit náleží D E A vítej k nám, vítej k nám ten stůl tu máš C#mi F#mi A Už náruč znáš, D A jak chutná prázdná číš F#mi C#mi A přijď zas k nám, ať sám už víš, D E A jak ve dvou dá se žít, D E A až příjdeš zpátky k nám.