Binance

Můj bože můj bože (Filmové melodie)

z filmu Limonádový Joe B C#° B C7 H7 C7 F E7 Cmi7 F7 B Gb7 F7 Můj bóže, můj bóže, ta se loká, tahleta božská kolaloka B C#° B C7 H7 C7 Eb C° B G7 Cmi7 F7B své Smith and Wessony u boku a ke rtům jen kolaloku Cmi7 H7 B C° Cmi7 C7 B Není mi třeba soli a chleba, není mi třeba krásných žen Dmi7 C#7 C D° mým denním chlebem, mým sedmým nebem Dmi7 G7 C7 H7 C7 B C7 zůstane kolaloka jen F GmiC7 Čím je koltu dým, čím je rybě voda Gmi C7 Ami F čím je, co já vím, čím je whisce soda A7 Dmi Dmi7 čím je básni rým, čím je rytmu sloka Gmi7 Ami7 Gmi7 C7 F C7 F tím je, právě tím, právě tím je pro mne kolaloka F7 B Ami D7 Gmi7 C7 F B F B F B jen tím, jen právě tím je pro mne kolaloka, F kolaloka