Binance

Nikdo nemá zdání (Skautské písně)

F C7 F 1.: Nikdo nemá zdání, : co je to skautování C7 F C F Na táboře je to prima, i když je ti v noci zima, F C7 F : Nikdo nemá zdání, : co je to skautování 2. Když se slunko k spánku, když se slunko k spánku ukládá do červánků, řeka hučí svoji píseň a z nás padá všecka tíseň. Nikdo nemá zdání, nikdo nemá zdání co je to skautování 3. A když vatra vzplane, a když vatra vzplane, každý junák povstane. Ruku svoji k dílu zvedá, národu, že umřít nedá. Nikdo nemá zdání, nikdo nemá zdání co je to skautování 4. Potom v kruh se chytnem, potom v kruh se chynem, jedním hlasem vykřiknem: V jednotě je naše síla, důvěřuj nám, vlasti milá! Nikdo nemá zdání, nikdo nemá zdání co je to skautování