Binance

Baróza (Marsyas)

Gmaj7 D5+ F#mi Hmi Pokročil čas, váš poslední drink Emi A D D7 pomalu dopít barman už zhas' vrátnej zívá, pár minut zbývá na pozdrav odpoví:' Přijďte zas '. Stolky se prázdněj, je vás tu pár Evžen už ságo sbalený má jó, dámy ten pán co dvořil se vám B D všechny ty fóry řek' mockrát i nám.