Binance

Na poslední chvíli (Marsyas)

D Kdy se konečně zmůžeš mluvit hlasem sametovým A A4 Svědkem všeho je bůžek co nosíš na krku stále každodenně D I kytka uvadá záhy nejen když ji nezaléváš A A4 Když nemá dostatek vláhy a když je prostředí náhle vyměněné Co dáváš to jsou jen splátky jeden z pruhů na roletách To ráno na kusu látky bylo jinačí kouzlo nenadálé Mý tváře hoří jak sláma hádej v kterým uchu my zní To asi vzpomíná máma snad ta jediná zná mě dokonale Hmi D A Dej volnost sobě nám a budem sdílet Hmi D A Svůj úděl každý zvlášť a rovným dílem bráát Kdy se konečně zmůžeš hltat život tak jako já Nikdy nebyl by s úžen teď padá pomalu z půdy do sklepení Radši sbohem si dáme ať nás cizí nerozsoudí Pak soudce hlavu si láme a výjde najevo příběh z donucení Dej volnost ...