Binance

Návštěva noci (Marsyas)

C B C C B F G C Dmi Slábne den a večer nabízí F G únik zkáze stěn, televizím C Dmi V líhni nápadů kam jít F G tichý dům se snaží mě skrýt B F C Ze dne na den ve mě přežívá cit hvězda spadla, aniž stačím si zázrak přát ze dne na den, jinak neumím žít B F C to vysvětlí můj noční vpád Slábne noc, je větrem zmámená mnoho lstí a poct zaznamená jsem noční návštěva, tvůj host s množstvím vad, nahý a bos Slunce zhasni, ať mě uchráníš chyb v šatech z modrotisku obloha dává víc slunce zhasni, ať je uvidím líp než rozdrolíš blízkost v nic.