Binance

Tak dávno již (Skautské písně)

1. Zde ruka věrný příteli a k mému srdci blíž. Tak dobrou vůli neměli jsme dávno, dávno již. 2. My květy spolu trhali přes mnohý dol a výš, a šli jsme cestou trnitou tak dávno, dávno již. 3. Proč s tím se máme rozejít, co kažý z nás měl rád, proč s tím se máme rozejít bez víry na návrat. 4. Utvořme ze svých rukou kruh, věrný kruh přátelství. Stiskneme ruku druhu druh na lásky znamení. 5. To není, není loučení, ač chvěje se nám hlas. Jsme spolu pevně spojeni a sejdeme se zas.