Binance

Tobě, Králi, toužím (Morgan Reuben)

G D Emi C G D Tobě, Králi, toužím čest, slávu vzdát, Emi D G F C celým srdcem chválím jméno Tvé. G D Emi C G D Ze vší síly zpívám a vzdávám dík, Emi D G F C před Tebou se skláním, Pane můj. G D Dávám Ti srdce své Ami7 i duši svou, C G chci jen pro Tebe žít. D S každým nadechnutím, Ami7 s každým procitnutím C G chci jen Tvou cestou jít.