Binance

Vráť trochu lásky medzi nás (Filmové melodie)

G Kráčal prázdnou Dulicou Ctíšil hladných Gnočných psov bol Csám ako GBoh, krv mu Ctiekla z bosích Dnôh Šiel niekam za láskou v žiare modrých obrázkov správ o vojnách noc musí byť pokojná ®:AmiNiekto bdie a v Hmispánku dá Emisilu slabých aj Cnám niekto Amibdie a Hmivláči kríž Ckým tu krásne Dspíš G Kráčal prázdnym nábrežím za niečim na čom záleži a s ním šiel priateľ dážď bol náhle zvláštne náš Do slov nám naprší kríž nám vrastá do duší spíš schúlená neznáma stratená C: GVráť Dvráť trochu Clásky medzi Gnás Cchcem vnímať Gako znie ten tvoj Amiúprimný Dhlas Vráť vráť trochu lásky medzi nás príď aspoň s nádejou ja ju sám neviem nájsť neviem nájsť sám ju neviem nájsť Tak vráť trochu lásky medzi nás