Binance

Už nejsem volná (Filmové melodie)

A F#mi Když oknem vejde ráno a osvítí tvou tvář A E Jen hlavu dám si kousek blíž k té tvé tam na polštář A F#mi Tím získam malou chvíli,smím zůstat schoulená D A E Tvůj hlas mě lehce hladí vím co to pro nás znamená A D ®: Už nejsem volná a ty nejsi sám Hmi E Už celou mě vážně máš,jako já tebe mám Když se někdy zatouláš když jsem ti vzdálená Pak žárlím ale věřím ti že jsem tam s tebou dál jen já .. ®: Už nejsem volná a ty nejsi sám Jak já tmám tě ráda ,stejně máš ty mně rád Je marné se ptát k sobě táhne to nás síla lásky znát Tvé srdce slyším zblízka teď ho stiš choď za tím buď hodný už se loučít má: Přijdu zas, přísahám ®:Už nejsem volná a ty nejsi sám