Binance

Anna (Čarodejnice z Amesbury) (Filmové melodie)

1, Anna to byla dívka, která byla z Náchodu, a každé ráno chodívala ráda za školu. Sousedé o ní říkali, že velmi málo zná, Že se práci vyhýbá a na kytaru hrá. 2, Onoho rána náhle rum žaludek obrátil, a známý se od ní urychleně odvrátil. Každý zná tu knajpu nečistou, ze které vychází, A na cestě její jí prašivý pes provází. 3, Tak Annu hned před ředitele předvést nechali, a když jí vedli chodbou, děcka po ní plivaly. Už je konec s tvým zvracením, už nám nic nezničíš, a všichni řvali s oddechem „na Detox poletíš“. 4, Dosvěčil kantor pak, že ví o jejím řádění, překrásná dívka jak se ve výrostka promění. A městem běhává s láhví poloprázdnou, a malá děcka mlátívá rukou špinavou. 5, Jiný si na ní taktéž naříkal, že je to rotyka že k ránu chodí domů zpískaná jak motyka. Je třeba jednou provždy ukončit rumové řádění, A všichni křičeli jak posedlí „do pasťáku s ní“. 6, Rejstříky trestu tého nahlas byly přečteny, pak ze školní rady povstal inspektor shrbený. „ Máš v deníku psáno: nebudu se nikdy s ničím dřít, a před každičkým učením, budu se na pozoru mít.“ 7, Anna tam stála s hlavou jenom mírně ušatou, a její slova zněla síní s divnou ozvěnou. „Pohrdám vámi, neznáte nežli ájinu, děják, a každém z vás říkám jen, zatracenej tuberák.“ 8, Tak vzali Annu na prázdný plac dolů před školu, a tam už stálo auto s dvěma fízly v pozoru. A ona stála bezbranná, však s hlavou červenou, skočila rychle pod auto a měla to za sebou.