Binance

Osado, osado... (Ryvolové bratři)

1964 Ami Dmi Ami Slunce už za hory kráčí Dmi E7 dělný lid znaven jde snít Ami Dmi Ami avšak my trempové radši H7 E7 kol ohně budeme bdít Ami Dmi V pevném tu sedíme kruhu H7 E7 E+ turista, trempíř, vé bé pomocník Ami Dmi chvějícím retem šeptáme druhu F E7 Hluboce's v srdce mi vnik Ami Dmi V řece když zpívají vlny H7 E7 přesladce zavoní mech Ami7 Dmi Udeřiv ve nástroj strunný F E7 maně ti unikne vzdech A D R: Osado, osado E7 mladých lidí kolektive bylo-li to někdy dříve A D Dmi co teď je A D Osado, osado E7 do ohně když tiše zírám presenční list votevírám A D Dmi kdo tu je D Dmi A A když se měsíčních šípů line roj H7 E E+ s pocitem radostným pravím sobě: Hoj A D Osado, osado E7 všichni se dnes zúčastnili stoprocentně zapojili A D Dmi A ahoj, ahoj, ahoj ...