Matikář - naučíme matematiku. Každého.

Vrbový houštiny (Ryvolové bratři)

G7 *: Šlapu dál cestou dlouhou, šlapu dál cestou zlou. C Ami Emi Ami 1. Tam, kde cesta je, kdo to ví, v houštině vrbový, C C#dim Dmi G7 v kořání voda zpívá písničky fajnový, C C7 F7 táhnul jsem večerem, slunce zapadalo Ami E7 Ami v dálavě za kopce modravý. Dmi Ami R: [: Šlapu dál, šlapu dál cestou dlouhou, cestou dlouhou, Dmi Ami G7 šlapu dál, šlapu dál cestou zlou, cestou zlou. :] 2. Tam, kde ve skalách vítr hrál, malej se palouk smál, tam stará chajda stála, k ní jsem se cestou dal, za voknem, co to nevidím, holka jako růže, navěky cestě jsem sbohem dal. R: Šlapu dál ... 3. Tam, jak skála je nad vodou, nad vodou studenou, do mechu kosti složím pod širou voblohou, sám volnej jako pták, na nebi hvězdy kvetou, měsíc svítí mi nad hlavou. R: Šlapu dál ... 4. Tam, kde cesta je, kdo to ví, v houštině vrbový, v kořání voda zpívá písničky fajnový, sedávám s večerem, písničku smutnou zpívám o cestě za kopce modravý. R: [: Šel bych dál, šel bych dál cestou dlouhou, cestou dlouhou, šel bych dál, šel bych dál cestou zlou, cestou zlou ... :]