Matikář - naučíme matematiku. Každého.
Betano.cz - nová česká sázková kancelář

Líza (Lutka Petr)

G C G C G 1. Nad městem kopec ční, jednoho rána na něm stála, C G D G šaty měla sváteční, Líza se jmenovala. G C G R: Lízo, Lízo, proč na kopci stojíš, C G Lízo, Lízo, co z toho máš, C G Lízo, Lízo, proč na kopci stojíš, D G na co se koukáš? G C G D G 2. Lidé se shlukovali na stařičkém náměstí, G C G A D o Lízině počínání kolovaly pověsti, G C G C G D jeden říkal to, druhý zase tohle, nikdo přesně nevěděl, G C G C G D G a tak každý stál a pro sebe se ptal, kdykoli se na ni zahleděl. R: G C G C G C G C 3. Ptal se Jan a ptal se Pavel, ptal se taky místní blázen, A D každičkej to vědět chtěl, ale vysvětlit nic neuměl, G C G C G C G potom Líza sestoupila na stařičké náměstí, C G C A D ke všem lidem promluvila hlasem plným bolesti: G C G C G D "Zvláštní, že vás výstřednosti všední málo zarazí, G C G C G D G co se kolem dnes a denně mezi váma přihází, C G C G C G to, že pan A ženu bije a na děti neplatí, C G C A D pan B zase denně pije, dokud sebou nemlátí, G C G C G D pan C zase v práci krade vše, co není přibité, G C G C G D G to vás vůbec nerozhází, ač to denně vidíte, C G C G D a když já na kopec vyjdu, nepiju a nekradu, G C G C G D G do duší vám neklid vnikne, hned tušíte záhadu." R: G C G D G 4. Lidé, jak to uslyšeli, nečekali na radu, C G A D kamenem ji udeřili na čelo a na bradu, G C G C G D v tichosti ji pochovali tam vysoko na kopci, G C G C G D G jen ptáček si zanotoval do večera nad obcí. R: Lízo, Lízo, proč na kopci ležíš, Lízo, Lízo, co z toho máš, Lízo, Lízo, proč na kopci ležíš, na co se koukáš?