Matikář - naučíme matematiku. Každého.
Betano.cz - nová česká sázková kancelář

O Šípkové růžence (pohádky)

D Začíná se pohádka pro velké i drobátka. C G Pro plaché i odvážlivce o jedné nevinné dívce, D krásné až se dech úží, jméno měla po růži. C C->D C->D Jméno měla po růži, po růži. C Na zámku jsme sami žili, tak jsme si ji vymodlili. F Aby nám ji Pán Bůh dal, nad námi se smiloval. C Děvčátko se narodilo, na zámku hned bylo milo. F Snes kolíbku z půdičky a já pozvu sudičky, C->D C->D sudičky. D Vystrojili hostinu, pro zámek i dědinu. C G Hudba zněla po okolí, jídla byly plné stoly. D Chválí ženy i muži, že má jméno po růži. C C->D C->D Že má jméno po růži, po růži. D Ustupte lidi, ustupte trošinku, C copak jí dáte sudičky do vínku? D Ustupte lidi, ustupte trošinku, C copak jí dáte sudičky do vínku? G Emi Já jsem ta sudička prvá, ze srdce přeju ti, C G ať tvoje zdraví trvá od teďka do smrti. G Emi To je ta sudička prvá, ze srdce přeje ti, C G ať tvoje zdraví trvá od teďka do smrti. G Emi Já jsem ta sudička druhá, která ti zavěští. C G Buď krásná jako duha, co bývá po dešti.   G Emi To je ta sudička druhá, která ti zavěští. C G Buď krásná jako duha, co bývá po dešti. Emi D Jsem tu já, bába z mokřin, kterou jste nezvali. C H Smůlu vám přimíchám do křtin, štěstíčko zakalím. Emi D Až budeš, růžičko, v květu, ostrý trn bodně tě. C H7 V té chvíli dáš sbohem světu, stane se to v létě. Emi D |: Ustup ty krutá, ještě je sudička, C H7 která je mocná, i když je chudičká. :| G Emi Ubozí rodiče zlatí, bude to boleti. C G Nezemře, musí však spáti |: po celé století. :| G Emi K životu vrátit se může, za sto let - jen kdyby, C G získala pravého muže, |: který ji políbí. :| Emi D |: Slyšíte, lidi, k spánku ji donutí C H7 do prstu, do prstu, do prstu bodnutí. :| C Musíme být opatrní, vymýtíme všechno trní. F Spálíme to na ohni, jen se, dítě, nebodni. C Vysekejte, co kdo může, vše co píchá - hlavně růže. F Spálíme to na ohni, jen se, dítě, nebodni. C->D C->D Nebodni! Nebodni! D Lidé zdejší ba i jiní posekali ostružiní. C G Všechny trnky, akáty. A co angrešt? Ten taky! D Spálili to na ohni, jen se, děvče, nebodni. C C->D C->D Jen se, děvče, nebodni, nebodni. Fmi C# Růženka rostla do krásy, Bbmi Fmi která ji byla přisouzena. Fmi C# Když měla šestnáct let - asi, Bbmi Fmi stala se s ní ta hrozná změna.  Fmi C# Zavinila to zvědavost, Bbmi Fmi že jednou vešla do komory, Fmi C# ve které seděl cizí host, Bbmi Fmi a zapředla s ním rozhovory. Fmi C# Co tu, stařenko, děláte? Bbmi Fmi Tohle jsem ještě neviděla. Fmi C# Předu už od půl deváté, Bbmi Fmi abych nějakou přízi měla. Fmi C# Copak je tohle? Vřetýnko. Bbmi Fmi Je na něm len, co roste v poli. Fmi C# Jenom si sáhni, slečinko. Bbmi Opravdu můžu? Hdim Jau, to bolí. Cmi B Tak ses přece chytila, G# G jak jsem ti to slíbila. Fmi D# |: Pojďte sem lidi, Růžence bídně je. C# C Na prstě lesknou se krvavé krůpěje. :| Fmi C# Nešťastná dívka usíná Bbmi Fmi a všichni jak by zkameněli. Fmi C# Zarůstá trním pěšina, Bbmi Fmi zarůstá trním zámek celý. Fmi C# Že měla jméno od růže, Bbmi Fmi spoutaná byla růží planou. Fmi C# Bůh ví, zda někdo pomůže. Bbmi Fmi |: Sbohem a nebo nashledanou.:| Gmi Eb Sbohem, Růženko šípková. Cmi Gmi Zavál tě čas a nikdo není, Gmi Eb kdo ostrý meč si vyková Cmi Gmi a dá ti spásné políbení. G Žili, byli bratři tři - to jsme my. D Měli mezi sebou při - to jsme my. G C Vypráví si prostý lid - a náš děd, G lze tu dívku probudit - za sto let. G Hádáme se bratři tři - kdy to je? D Loni nebo pozítří - Kdy to je? G C Já jsem se tam vypravil - k večeru. G Úplně jsem otupil – sekeru G C Já jsem tam šel po ránu - k té slečně, G že to trní polámu - Zbytečně. C A/C# Mám ten dojem, že je pozdě. G Emi Sto let už jsme propásli. C A/C# Mám ten dojem, že je brzy. G Emi Teď bych si dal podmáslí. C A/C# Je to pozdě - Je to brzy. G E7 Ty jsi blázen - Nebuď drzý. C Cmi G E Je to prostě zbytečný Ami D G usilovat o slečny. C Cmi G E Je to prostě zbytečný Ami D G usilovat o slečny. D A/C# Když si tě, dívko, představím, jak tam spíš D A/C# spánkem jak smůla lepkavým, chci být blíž. Emi Hmi Neví se kdy, však ví se kam, mám se dát. Emi A Já tě z té smůly vysekám. Mám tě rád. D D/C# Není pozdě, není brzy, G D projdu houštím každý den. D D/C# Člověka to neomrzí, G D když je láskou zasažen. A Zasažen.   D A/C# Utkám se znovu s tím trním, šípkovým D A/C# a pak ti všechno vyplním, vypovím. Emi Hmi Až tvoje oči zaplanou - v úžasu, Emi G/D A vetknu ti růžičku planou - do vlasů. D C G |: Vetkne jí růžičku planou do vlasů. :| D Každý den mládenec udatně útočí A/C# na prales šípkový v zámeckém úbočí. D Sotva však trnitá chapadla přemůže, A/C# nová se zaseknou princovi do kůže. Emi Trní ho oplétá, zraňuje do krve. Hmi Šest dní tak bojuje, sedmý den teprve Emi G/D naposled zasekne ostrý meč do houští. A Trní se nebrání, trní ho propouští. A |: Propouští. :| D A/C# |: To byl ten pravý, to byl ten pravý den. Hmi G Růžence končí stoletý dlouhý sen. :| D G To je mi pěkné probuzení, Emi D to je mi pěkné ráno. D G To se mi zdá, to pravda není, Emi D H jak ty jsi krásná, panno. E A Ruce máš celé poškrábané. F#mi E To se ti stalo cestou? E A To se tak někdy princům stane, F#mi E C když vyjdou za nevěstou. F Bb To je mi pěkné probuzení, Gmi F když srdce dlouho spalo. F Bb Snila jsem, že se někdo žení, Gmi C ale s kým, to se mi nedozdálo.   4x F Bb S tebou, ty dívko rozkvetlá, Gmi F s tebou, ty růže mnoholistá. F Bb Lásku ta zloba nespletla Gmi F a slavná svatba už se chystá. D To byla ta pohádka pro velké i drobátka, C G pro plaché i odvážlivce o jedné nevinné dívce D krásné, až se dech úží. Jméno měla po růži. C C->D C->D Jméno měla po růži. Po růži. Po růži.