Binance

Až nebudu... (Chinaski)

Až nebudu muset už dělat vůbec nic až prodám všechno i chatu u Strakonic až nebudu počítat každičkou minutu a zaplatím rád poslední pokutu. Až dočtu si konečně Zločin a trest a zbavím se všech laciných gest a kouřit budu už jenom svátečně řeknu si: je čas, konečně. Můj život na sklonku chtěl by mít na zvonku tvý jméno Můj život na sklonku chtěl by mít na zvonku tvý jméno Až doplním svou sbírku svou o známku poslední až nevstanu jednou dřív než k poledni až přestanu číst co píšou v novinách chtěl bych tě v náručí přenést přes náš práh. Až budu mluvit zásadně potichu až odmítnu dceři své na dvanáct ženichů až strom co jsem zasadil už ovoce nedá a dům co jsem postavil až odnese voda. Až zruším konečně životní pojistku a prodám i tu druhou chatu u Písku až smířím se s tím, že všechno je konečné řeknu si: je čas, konečně. Můj život na sklonku chtěl by mít na zvonku tvý jméno Můj život na sklonku chtěl by mít na zvonku tvý jméno Až pochopím jednou zákony přírodní až všechno si prominem s přítelem ze střední až natáhnu poslední z praských strun a naposled vynadám sousedům. Až přestanu vzpomínat na časy minulé a pohyby mé nebudou plynulé až shrbená záda bude mít můj stín já věrný štamgast svou židli opustím. Až přestanu slavit všechny ty narozeniny až přestanu sledovat na burze ceniny až národ můj bude stát hrdě a statečně řeknu si: je čas, konečně. Můj život na sklonku chtěl by mít na zvonku tý jméno Můj život na sklonku chtěl by mít na zvonku tvý jméno Lásko ty nezvoň je otevřeno