Binance

Výletní hnízdo (Marsyas)

Tohle výletní hnízdo ví Pomalou jízdou míjím cíl Dým Z komína nevnímá Mý Blažený tažení Vézt se nocí Jak se mi zlíbí Poslední chodci Zápasí tu s tmou Neón je stručný Mám koupit nápoj Známý pod zvučným Jménem Zastavím Tady jídelní lístek znám V koutě stůl, slánka stříbrná Lpím Na levných kopiích Sním S večeří ztrácím řeč Příchuť mandlí Nahořklých, sladkých Fíkusy zvadlý Drží se mnou stráž Výlet končí Jen letmo shlédnu Paroží srnčí S erbem Na dveřích